• A kedvezményezett neve:

Alsószuha Község Önkormányzata

  • A projekt címe:

A Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda Alsószuhai Tagóvodájának felújítása

  • A szerződött támogatás összege: 58 842 864 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • A projekt tartalmának bemutatása

A gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Jelen projekt keretében Alsószuha Község Önkormányzata a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda Alsószuhai Tagóvodáját kívánja fejleszteni a fent nevezett célok elérésének érdekében. A projekt keretében az épület általános állagmegóvó, állagjavító és energetikai korszerűsítése, valamint a játszóudvar korszerűsítése tervezett nagy értékű kültéri játékok beszerzésével.

A projekt tervezett befejezési dátuma:      2019.05.31.

  • A projekt azonosító száma:

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00036